एकाइ १० अर्थतन्त्र र विकास

पाठ १ नेपालको अर्थतन्त्र र विकास
पाठ २ नेपालको विदेश नीति र नेपाल भारत तथा नेपाल चीन सम्बन्ध
पाठ ३ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
पाठ ४ नेपालको वैदेशिक व्यापार
पाठ ५ नेपालको वैदेशिक रोजगार नीति
पाठ ६ आर्थिक वृद्धि, मानव विकास तथा दिगो विकास अवधारणा
पाठ ७ नेपालमा गरिबी चव्रm र सम्बोधनका उपायहरू

%d bloggers like this: